CHUYÊN TRANG TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC (Hệ Tại chức cũ)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

 

HỌC PHÍ HỢP LƯ: 440.000đ/tín chỉ (Tất cả các loại h́nh dưới đây)

Học phí đóng 4 lần mỗi năm, mỗi lần 8 - 10 tín chỉ, cả năm khoảng 17 triệu đồng.

Các thông tin chung, điều kiện Anh Văn, Tin học đầu ra xin xem ở cuối trang

 

 

CÁC LỚP HỌC TẠI MỘT TRONG CÁC CƠ SỞ CỦA TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM (Vui ḷng xem ở đây)

 

Thời gian học: Học vào các buổi tối thứ 2,3,4,5,6,7 trong tuần (Từ 17g45 - 21g00). Lịch học từ 2 đến 5 buổi trong tuần.

 

 

Các dịch vụ online thử nghiệm phục vụ sinh viên hệ VLVH – UEH

(Đăng kư học phần, hủy đăng kư học phần, các yêu cầu khác….)

(Vui ḷng bấm vào đây)

 

 

- Căn cứ theo Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 đă có hiệu lực thi hành: Hiện nay không phân biệt các loại h́nh đào tạo (Chính quy, Vừa làm vừa học…) và trên bằng tốt nghiệp không thể hiện loại h́nh đào tạo.

- Sinh viên hội đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp Đại học với học vị CỬ NHÂN do UEH cấp. Với văn bằng tốt nghiệp này, người học có cơ hội được tiếp tục học ở bậc cao hơn: Thạc sĩ, Tiến sĩ và tốt nghiệp ngành Luật được học tiếp các lớp đào tạo nghề Luật sư, Công chứng…

- Theo quy định hiện hành, khi tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, sinh viên đạt chuẩn đầu vào/đầu ra Thạc sĩ, Tiến sĩ cũng như chuẩn Anh văn khi đăng kư PGS, GS và bằng có giá trị vĩnh viễn.

 

 

 

HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC

DÀNH CHO HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC từ CAO ĐẲNG, CAO ĐẲNG NGHỀ và TRUNG CẤP, TRUNG CẤP NGHỀ

LIÊN THÔNG TRÁI NGÀNH (Ngành gần và ngành khác)

Cơ hội thay đổi và bổ sung nghề nghiệp cho mọi người. Tuyển sinh liên tục trong năm.

Vui ḷng bấm vào đây

 

Thí sinh liên thông Trái ngành (Ngành khác) muốn học nhanh

Vui ḷng Điện thoại/Zalo/Viber: 0888.50.69.65 để tư vấn trực tiếp

Ví dụ ngành khác: Y - Dược, Cơ khí, Xây dựng, Ngôn ngữ Anh…

 

 

UEH TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

HỌC TẠI TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH (Q6)

hoặc TRƯỜNG CĐ VIỄN ĐÔNG (Q12)

DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 06.2020 -  VUI L̉NG CHỜ THÔNG BÁO

 

 

Hệ VĂN BẰNG 1 (VB1)

 

Đối tượng:

+ Học sinh đă tốt nghiệp THPT (Bất kỳ năm nào).

+ Sinh viên ĐANG học một trường Đại học

   (Muốn học thêm một ngành khác – Không cần điều kiện ǵ thêm).

 

Các chuyên ngành tuyển sinh đợt này:

-         Ngành: Kế toán; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp;

-         Ngành: Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị;

-         Ngành: Luật; Chuyên ngành: Luật kinh doanh;

-         Ngành: Kinh doanh quốc tế; Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế;

-         Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Chuyên ngành: Tài chính;

-         Ngành: Ngôn ngữ Anh; Chuyên ngành: Tiếng Anh Thương mại;

-         Ngành: Marketing; Chuyên ngành: Marketing;

-         Ngành: Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lư nguồn nhân lực;

-         Ngành: Hệ thống thông tin quản lư; Chuyên ngành: Thương mại điện tử.

 

Thời gian học theo kế hoạch: 3,5 năm. (Chưa kể thời gian sinh viên tự học tiếng Anh, tin học – Xem cụ thể ở cuối trang).

Phương thức đào tạo: Tín chỉ (Sinh viên có thể học vượt kế hoạch);

Tổng số tín chỉ học: 104 tín chỉ.

(Học đủ tín chỉ là ra trường, không thi tốt nghiệp).

 

Riêng ngành Tiếng Anh thương mại học 122 tín chỉ, đầu ra yêu cầu có bằng ngoại ngữ thứ 2 tŕnh độ tương đương B1 - Tiếng Nga (TRKI 1); Tiếng Pháp (DELF B1/ TCF niveau 3); Tiếng Đức (B1/ZD); Tiếng Trung (HSK cấp độ 3); Tiếng  Nhật (JLPT N4) hoặc theo học 12 tín chỉ ngoại ngữ thứ 2 (Tiếng Trung hoặc tiếng Pháp).

 

Hệ VĂN BẰNG 2 (VB2)

 

Đối tượng:

Sinh viên ĐĂ tốt nghiệp đại học muốn học ĐẠI HỌC văn bằng thứ hai.

(Sinh viên tốt nghiệp bất kỳ năm nào, bất kỳ trường nào. Chỉ cần giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời, Bằng tốt nghiệp nộp bổ sung sau.

Tốt nghiệp trường quốc tế cần có xác nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

 

Các chuyên ngành tuyển sinh đợt này:

-         Ngành: Kế toán; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp;

-         Ngành: Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị;

-         Ngành: Luật; Chuyên ngành: Luật kinh doanh;

-         Ngành: Kinh doanh quốc tế; Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế;

-         Ngành: Marketing; Chuyên ngành: Marketing;

-         Ngành: Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lư nguồn nhân lực;

-         Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Chuyên ngành: Tài chính;

-         Ngành: Hệ thống thông tin quản lư; Chuyên ngành: Thương mại điện tử;

-         Ngành: Ngôn ngữ Anh; Chuyên ngành: Tiếng Anh Thương mại.

 

Thời gian học theo kế hoạch: 2 năm. (Chưa kể thời gian sinh viên tự học tiếng Anh, tin học – Xem cụ thể ở cuối trang).

Phương thức đào tạo: Tín chỉ (Sinh viên có thể học vượt kế hoạch);

Tổng số tín chỉ học: 60 tín chỉ.

(Học đủ tín chỉ là ra trường, không thi tốt nghiệp).

 

Riêng ngành Tiếng Anh thương mại học 77 tín chỉ, đầu ra yêu cầu có bằng ngoại ngữ thứ 2 tŕnh độ tương đương B1 - Tiếng Nga (TRKI 1); Tiếng Pháp (DELF B1/ TCF niveau 3); Tiếng Đức (B1/ZD); Tiếng Trung (HSK cấp độ 3); Tiếng  Nhật (JLPT N4) hoặc theo học 12 tín chỉ ngoại ngữ thứ 2 (Tiếng Trung hoặc tiếng Pháp).

 

Xem thông báo chiêu sinh Hệ VB1 ở đây – K2020 TP3

 

Tải hồ sơ và hướng dẫn làm, nộp hồ sơ.

 

 

Xem thông báo chiêu sinh Hệ VB2 ở đây – K2020 VB2/TP3

 

Tải hồ sơ và hướng dẫn làm, nộp hồ sơ.

 

Hệ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC từ CAO ĐẲNG (LTCĐ)

 

Đối tượng:

+ Sinh viên đă tốt nghiệp trường CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP, CAO ĐẲNG NGHỀ.
(Sinh viên tốt nghiệp bất kỳ năm nào, bất kỳ trường nào.

Chỉ cần giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời, Bằng tốt nghiệp nộp bổ sung sau.

Tốt nghiệp trường quốc tế cần có xác nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Thời gian học theo kế hoạch: 1,5 năm. (Chưa kể thời gian sinh viên tự học tiếng Anh, tin học – Xem cụ thể ở cuối trang).

Phương thức đào tạo: Tín chỉ (Sinh viên có thể học vượt kế hoạch);

Tổng số tín chỉ học: 45 tín chỉ.

(Học đủ tín chỉ là ra trường, không thi tốt nghiệp.)

 

Các chuyên ngành tuyển sinh đợt này:

-         Ngành: Kế toán; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp;

-         Ngành: Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị;

-         Ngành Kinh doanh quốc tế; Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế;

-         Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Chuyên ngành: Tài chính;

-         Ngành: Ngôn ngữ Anh; Chuyên ngành: Tiếng Anh Thương mại;

(Ngành Ngôn ngữ Anh chỉ tuyển liên thông đúng ngành)

-         Ngành: Marketing; Chuyên ngành: Marketing;

-         Ngành: Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lư nguồn nhân lực;

-         Ngành: Hệ thống thông tin quản lư; Chuyên ngành: Thương mại điện tử.

 

Riêng ngành Tiếng Anh thương mại học 49 tín chỉ, đầu ra yêu cầu có bằng ngoại ngữ thứ 2 tŕnh độ tương đương B1 - Tiếng Nga (TRKI 1); Tiếng Pháp (DELF B1/ TCF niveau 3); Tiếng Đức (B1/ZD); Tiếng Trung (HSK cấp độ 3); Tiếng  Nhật (JLPT N4) hoặc theo học 12 tín chỉ ngoại ngữ thứ 2 (Tiếng Trung hoặc tiếng Pháp).

 

Liên thông đúng ngành: Chỉ cần nộp Hồ sơ.

(Ví dụ: Liên thông đúng ngành là SV tốt nghiệp Cao Đẳng ngành Kế toán học Đại học Liên thông ngành Kế toán).

Liên thông ngành gần: Học bổ túc kiến thức từ 01 – 03 môn.

(Ví dụ: Liên thông ngành gần là SV tốt nghiệp Cao Đẳng ngành Kế toán học Đại học Liên thông ngành Quản trị).

Liên thông ngành khác: Học bổ túc kiến thức từ 03 – 05 môn.

(Ví dụ: Liên thông ngành khác là SV tốt nghiệp Cao Đẳng ngành Cơ khí/Dược… học Đại học Liên thông ngành Kế toán/Quản trị…).

 

 

Hệ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC từ TRUNG CẤP (LTTC)

 

Đối tượng:

+ Sinh viên đă tốt nghiệp trường TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, TRUNG CẤP NGHỀ.
(Sinh viên tốt nghiệp bất kỳ năm nào, bất kỳ trường nào. Chỉ cần giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời, Bằng tốt nghiệp nộp bổ sung sau.

Tốt nghiệp trường quốc tế cần có xác nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Thời gian học theo kế hoạch: 2,5 năm. (Chưa kể thời gian sinh viên tự học tiếng Anh, tin học – Xem cụ thể ở cuối trang).

Phương thức đào tạo: Tín chỉ (Sinh viên có thể học vượt kế hoạch);

Tổng số tín chỉ học: 80 tín chỉ.

(Học đủ tín chỉ là ra trường, không thi tốt nghiệp.)

 

Các chuyên ngành tuyển sinh đợt này:

-         Ngành: Kế toán; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp;

-         Ngành: Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị;

-         Ngành: Kinh doanh quốc tế; Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế;

-         Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Chuyên ngành: Tài chính;

-         Ngành: Marketing; Chuyên ngành: Marketing;

-         Ngành: Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lư nguồn nhân lực;

-         Ngành: Hệ thống thông tin quản lư; Chuyên ngành: Thương mại điện tử.

-          

Liên thông đúng ngành: Chỉ cần nộp Hồ sơ.

(Ví dụ: Liên thông đúng ngành là Học sinh tốt nghiệp Trung cấp ngành Kế toán học Đại học Liên thông ngành Kế toán).

Liên thông ngành gần: Học bổ túc kiến thức từ 01 – 03 môn.

(Ví dụ: Liên thông ngành gần là Học sinh tốt nghiệp Trung cấp ngành Kế toán học Đại học Liên thông ngành Quản trị).

Liên thông ngành khác: Học bổ túc kiến thức từ 03 – 05 môn.

(Ví dụ: Liên thông ngành khác là Học sinh tốt nghiệp Trung cấp ngành Cơ khí/Dược… học Đại học Liên thông ngành Kế toán/Quản trị…).

 

Xem thông báo chiêu sinh Hệ LTCĐ ở đây – K2020 LTCĐ/TP3

 

Tải hồ sơ và hướng dẫn làm, nộp hồ sơ.

 

Xem thông báo chiêu sinh Hệ LTTC ở đây – K2020 LTTC/TP3

 

Tải hồ sơ và hướng dẫn làm, nộp hồ sơ.

 

 

 

 

 

CÁC LỚP HỌC TẠI CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM

Ở KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC THÔNG TIN CHUNG

Thông tin về việc tự học tiếng Anh hoặc nộp chứng chỉ Quốc tế

Yêu cầu có chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản khi ra trường.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Pḥng Quản lư đào tạo Tại chức

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Số 59C Nguyễn Đ́nh Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Zalo/Viber: 0888.50.69.65.

Hotline 24/7: 0938.527.438

 

Chuyên trang tuyển sinh: www.k2020.ueh.edu.vn

 

Website: www.taichuc.ueh.edu.vn

 

Facebook: www.facebook.com/DTTC.UEH

 

Zalo Official Account